Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia akcionárov ( .pdf )

 

Inzerát ( .pdf ) - Zverejnenie

 

Splnomocnenie ( .pdf )

 

Dokumenty k VZ:

 

1. ÚZ za rok 2020 + správa audítora

 

2. Výročná správa za rok 2020 

 

3. Návrhy na VZ

 

 

Zápisnica z VZ ( .pdf )

 

Prílohy k Zápisnici ( .pdf )