Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia akcionárov ( .pdf )

INFORMÁCIE K ONLINE VZ ( .pdf )

Inzerát ( .pdf ) - Zverejnenie

Inzerát II. ( .pdf )

Splnomocnenie ( .pdf )

Dokumenty k VZ:

1. ÚZ za rok 2019 + správa audítora 

2. Výročná správa za rok 2019 + správa audítora + správa DR

link:  https://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/365495

 

Zápisnica z VZ ( .pdf )

Prílohy k Zápisnici ( .pdf )