Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia akcionárov ( .pdf )

Inzerát ( .pdf ) - Zverejnenie

Splnomocnenie ( .pdf )

 

Návrhy predstavenstva a.s :

1. na orgány VZ ( .pdf )

2. na schválenie audítora ÚZ 2020 ( .pdf )

3. na vysporiadanie hospodárskeho výsledku roku 2019 ( .pdf )

 

Dokumenty k VZ:

1. ÚZ za rok 2019 + správa audítora 

2. Výročná správa za rok 2019 + správa audítora + správa DR

3. Hlasovací lístok - vzor ( .pdf )

 

Zápisnica z VZ ( .pdf )

Prílohy k Zápisnici ( .pdf )