Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia akcionárov ( .pdf )

 

Zápisnica z VZ ( .pdf )

 

Príloha č. 1 k Zápisnici z VZ ( .pdf )

 

Prílohy č. 2-9 k Zápisnici z VZ ( .pdf )