Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia akcionárov ( .pdf )

 

Inzerát v HN dňa 12.11.2018 ( .pdf )

 

Zápisnica z VZ ( .pdf )

 

Príloha č. 1-7 k Zápisnici z vz ( .pdf )