Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia akcionárov ( .pdf )

 

Inzerát v HN dňa 12.11.2018 ( .pdf )

 

Poučenia ( .pdf )

 

Splnomocnenie - vzor ( .pdf )

 

Hlasovací lístok - vzor ( .pdf )

 

Materiály na rokovanie VZ:

- ÚZ za rok 2017  + Správa audítora

- Výročná správa za rok 2017

- Návrh predstavenstva na vyspriadanie hospodárskeho výsledku

- Návrh predstavenstva na voľbu orgánov VZ

- Návrh DR na schválenie audítora ÚZ za rok 2018

 

Zápisnica z VZ ( .pdf )