Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia akcionárov ( .pdf )

 

Inzerát v HN dňa 3.11.2017 ( .pdf )

 

Poučenia ( .pdf )

 

Splnomocnenie - vzor ( .pdf )

 

 

Hlasovací lístok - vzor ( .pdf )

 

 

Zápisnica z VZ ( .pdf )