Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia akcionárov ( .pdf )

 

Zápisnica z VZ,konaného dňa 24.11.2016