Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia akcionárov ( .pdf )

 

Inzerát v HN dňa 13.10.2015 ( .pdf )

 

Notárska zápisnica z VZ - 13.11.2015 ( .pdf )