Ročná správa o hospodárení k 31.12.2019 ( .pdf )

 

Podpisy zodpovedných osôb ( .pdf )

 

Účtovná závierka k 31.12.2019 ( .pdf )

 

Cash flow k 31.12.2019 ( .pdf )

 

Poznámky ( .pdf )

 

inzerát ( pdf )

 

Príloha č. 12 ( .pdf )

 

Správa audítora ( .pdf )