Predbežné vyhlásenie riadiaceho orgánu k 30.9.2014 ( .pdf )

 

Podpisy zodpovedných osôb ( .pdf )

 

Súvaha k 30.9.2014 ( .pdf )

 

Výkaz ziskov a strát k 30.9.2014 ( .pdf )

 

Inzerát ( .pdf )