Predbežné vyhlásenie riadiaceho orgánu k 31.3.2013 ( .pdf )

 

Podpisy zodpovedných osôb ( .pdf )

 

Súvaha k 31.3.2013 ( .pdf )

 

Výkaz ziskov a strát k 31.3.2013 ( .pdf )

 

Inzerát ( .pdf )