Predbežné vyhlásenie riadiaceho orgánu k 30.9.2013 ( .pdf )

 

Podpisy zodpovedných osôb ( .pdf )

 

Súvaha k 30.9.2013 ( .pdf )

 

Výkaz ziskov a strát k 30.9.2013 ( .pdf )

 

Uverejnenie ( .pdf )