Predbežné vyhlásenie riadiaceho orgánu - správa ( formát .pdf )

 

Podpisy zodpovedných osôb ( formát .pdf )

 

Súvaha k 31.3.2010 ( formát .pdf )

 

Výkaz ziskov a strát k 31.3.2010 ( formát .pdf )

 

Inzerát ( formát .pdf )