Predbežné vyhlásenie riadiaceho orgánu k 30.9.2009 ( formát .pdf )

 

Podpisy zodpovedných osôb ( formát .pdf )

 

Súvaha k 30.9.2009 ( formát .pdf )

 

Výkaz ziskov a strát k 30.9.2009 ( formát .pdf )

 

Inzerát ( formát .pdf )