snimka030

Názov firmy: KT INVEST a. s.

Sídlo firmy a korešpodenčná adresa:
Vieska 267
965 01 Ladomerská Vieska

MAPA

Telefón: +421 905 502 591
e-mail:    ktinvest.lv@gmail.com

              

Fakturačné  údaje:
IČO: 36 026 620
DIČ: 2020064178
IČ DPH: SK 2020064178

Firma je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, oddiel: Sa, vložka číslo 470/S. 

 

Rýchly kontakt

Meno a priezvisko *:
Kontaktný email:
Telefón *:
Ďalšie poznámky *:
Ak ste človek, koľko je  - *